مراحل و نحوه تهیه آب آشامیدنی باران

آب خام ورودی پس از پمپاژ اولیه در ابتدا با عبور از صافیها و فیلتر های شنی و ماسه ای با اندازه مخصوص ذرات معلق و ناخالصیها غیر محلول خود را از دست داده و در مرحله بعد با استفاده از صافیهای زغالی و کربن فعال از نظر رنگ ، بو و سایر ترکیبات آلی به حد استاندارد رسیده و وارد سیستم پیشرفته اسمز معکوس میگردد. در سیستم اسمز معکوس مواد محلول و یونهای مزاحم آب با عبور از غشا های خالص حذف میشوند و با استفاده از تجهیزات کنترلی ویژه تمامی پارامتر های مورد نیاز یک آب خالص و مطلوب تامین میگردد. در این مرحله سختی آب تا حد مناسب کاهش یافته و یک آب آشامیدنی سبک ، بدون نیتریت و مطابق کلیه استاندارد های جهانی تهیه و به بازار مصرف عرضه میگردد.

شما میتوانید جهت سفار یا شماره های درج شده در پائین سایت تماس حاصل نمائید.

شرکت آب باران با بهره گیری از جدید ترین تجهیزات فرآیندی و تصفیه و با نظارت و کنترل کیفی کارشناسان و متخصصان خبره، آبی آشامیدنی و گوارا مطابق با استاندارد های روز دنیا به بازار مصرف عرضه می نماید.

در فرایند تولید آب آشامیدنی باران ، آب بدون استفاده از هیچ گونه ماده افزودنی و پس از گذشتن از مسیر تصفیه های متعدد فیزیکی و غیر شیمیایی در بسته بندی های متنوع به بازار عرضه میگردد.

آب آشامیدنی تصفیه شده

ویژگی اصلی آب آشامیدنی باران بدون نیتریت بودن و سبکی آن است که این امر آب آشامیدنی باران را با بهترین آب های معدنی و تصفیه شده جهان قابل رقابت ساخته است.

 

اسمز معکوس
فهرست